Modificari aduse pentru OUG nr. 10/2021

A fost adoptată Legea nr. 159 ce modifică OUG nr. 10/2021 privind acordarea granturilor - află pentru ce coduri CAEN se aplică

 

Legea nr. 159/11.06.2021 privind aprobarea OUG nr. 10/2021 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale.

Modificările aduse de această lege au ca scop clarificarea și reglementarea mai exacta a acelor prevederi ce puteau lăsa loc de discuție cu privire la:

a) Calculul cifrei de afaceri la agențiile de turism. Din punctul de vedere al granturilor, cifra de afaceri se determină prin însumarea tuturor facturilor emise, inclusiv a marjei;

b) Forma de organizare. Operatorii economici pot să aibă ca formă de organizare următoarele forme de organizare:

- societăți înființate conform Legii nr. 31/1990;

- cooperații organizate conform Legii nr. 1/2005 privind cooperația;

- societăți cu răspundere limitată – debutanți SRL-D înființate conform OUG nr. 6/2011 – întreprinzători debutanți;

- persoane fizice ce desfășoară activități independente sub orice formă de organizare prevăzute de OUG nr. 44/2008 privind realizarea de către persoane fizice a unor activități economice.

c) Din grant se pot plăti obligații fiscale și ale creanțe bugetare ce devin scadente după încasarea grantului într-o perioadă de 6 luni, iar în unele condiții pentru o perioadă de 12 luni;

d) Codurile CAEN ce pot beneficia de aceste granturi sunt:

•  agenţii de turism licenţiate care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990,

•  structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate, care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590;

•  structuri de alimentaţie, care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630;

•  organizatorii de evenimente care desfăşoară activităţi conform codului CAEN 8230;

•  ghizii de turism care desfăşoară activităţi conform codului CAEN 7990.