Noutati Fiscale 24 Februarie

O.U.G. nr. 13 / 24 Februarie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991

  • Modificări privind Codul Fiscal:

1. Reformularea anularii deducerii cheltuielilor generate de achiziții de la parteneri din jurisdicții necooperante fiscal. Începând cu data de 01 ianuarie 2021, sunt cheltuieli nedeductibile fiscal la calculul impozitului pe profit doar acele achiziții de la furnizori înscriși în Anexa 1 din Lista UE a jurisdicțiilor necooperante fiscal și doar în situația în care tranzacțiile nu au avut un scop economic.

Nota! La art. III din ordonanță se menționează în mod expres că la calculul rezultatului fiscal al trimestrului I din anul 2021, cheltuielile cu achizițiile de la furnizori din Anexa 2 din Lista UE a jurisdicțiilor necooperante fiscal sunt cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit. Astfel, achizițiile din Turcia, Thailanda sau Australia au același regim fiscal ca și celelalte achiziții.

2. Se reformulează art. 282 din Codul fiscal, în sensul că plafonul de TVA la încasare de 4.500.000 lei, este reglementat unitar în întregul temei normativ ce face referire la plafonul de TVA la încasare, astfel încât acesta să și poată fi aplicat în activitatea economică începând cu 01 martie 2021.

Nota! Dacă o persoană ce aplică sistemul de TVA la încasare a depășit în perioada 01 ianuarie – 26 februarie 2021 cifra de afaceri de 2.250.000 lei, însă nu a atins plafonul de 4.500.000 lei, aceasta rămâne și pentru perioada amintită în Registrul persoanelor ce aplică sistemul de TVA la încasare.  

3. Reformularea mai clara a regimului fiscal al cadourilor și tichetelor cadou acordate cu ocazia zilelor de Paște și Crăciun sau pentru alte culte religioase două zile similare, sau cu ocazia zilei de 1 iunie sau cu ocazia zilei de 8 martie, când acestea se acordă doamnelor. Prevederile se aplică începând cu veniturile aferente lunii martie 2021.

Acordarea tichetelor cadou cu ocaziile mai sus amintite nu reprezintă venit de natură salarială, dacă valoarea tichetelor cadou acordată pentru fiecare persoană și cu fiecare ocazie nu depășește 150 lei. Dacă suma depășește 150 lei, suma ce depășește această valoare este supusă impozitului pe venitul din salarii și asigurărilor sociale obligatorii.

Nota! Regimul fiscal la acordarea de tichete cadou în alte ocazii decât cele patru menționate, nu a suferit modificări. Art. 142 lit. r) din Codul fiscal nu a fost abrogat.

4. Angajatorii pot deconta cheltuieli turistice și/sau de tratament și acestea nu reprezintă venituri de natură salarială, dacă valoarea totală cumulată într-un an pentru fiecare angajat nu depășește salariul mediu brut pe țară.

5. Termenul de depunere al formularului 223 - Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale este data de 15 aprilie 2021 inclusiv.

  • Modificări privind Legea Contabilității:

1.  Societățile străine ce au locul conducerii efective în România au obligația să organizeze si sa conducă contabilitatea conform Legii contabilității din România.

2.  Se extinde obligația inventarierii patrimoniului cu ocazia divizării sau transformării formei juridice a persoanelor ce au obligația ținerii contabilității.

3.  Se menționează în mod expres că situațiile financiare interimare respectiv raportările contabile se vor păstra 10 ani.