Noutăți fiscale din data de 23.06.2021

Noutăți fiscale din data de 23.06.2021

 1) Ordinul Ministerul Economiei nr. 1008 din 2021 pentru modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de OUG nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 991/2021.

Ordinul reglementează modul în care sunt eligibili operatorii din domeniul HORECA pentru a beneficia de granturile reprezentând ajutor de stat, conform OUG nr. 224/2020 cu modificări ulterioare.

Aplicația informatică va verifica în mod automat dacă solicitantul grantului a avut autorizat codurile CAEN prevăzute în procedura deja publicata în Monitorul Oficial. În cazul în care sunt considerate discrepanțe se vor solicita clarificări. 

2) OUG nr. 51 din 2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 şi art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Prin OUG nr. 51/2021 prorogă unele termene ce ar fi trebuit să se aplice începând cu data de 21 iunie 2021. Potrivit legii nr. 225/2020 pentru modificarea codului de procedură fiscală soluționarea contestațiilor depuse de contribuabil în cadrul procedurii de inspecție fiscală ar fi trebuit să se realizeze de către persoane de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. 

Tot până la această dată trebuia transferat personal de specialitate de la ANAF către Ministerul Finanțelor Publice.

Prin OUG nr. 51/2021 prevederile normative mai sus enumerate își prorogă termenul de aplicare până la data de 01 octombrie 2021.