ANAF a emis ordinul privind unele proceduri de colectare a creantelor bugetare reprezentand TVA

A fost publicat in Monitorul oficial nr. 28 din 10.01.2022, ordinul OpANAF nr. 10 din 2022 pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanţelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 3152 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Prin urmare, Art 1 prevede:

(1)a)Procedura de evidenţiere şi plată a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin;

b)Procedura de restituire a sumelor reprezentând TVA plătită în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se aplică contribuabililor care utilizează regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 3152 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

a)regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană;

b)regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanţă, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfeţele electronice care facilitează aceste livrări şi pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum;

c)regimul special pentru vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe.

(3) Se aprobă modelele, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a următoarelor formulare:

a)Decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente sumelor datorate ca urmare a utilizării regimurilor speciale, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin; b)Cererea de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente, prevăzută în anexa nr. 4 la prezentul ordin;

c)Decizia de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzilor, prevăzută în anexa nr. 5 la prezentul ordin;

d)Decizia de respingere a cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente, prevăzută în anexa nr. 6 la prezentul ordin.

Art. 2 mentioneaza ca Anexele Nr 1-6 fac parte integranta din prezentul ordin.