Ordinul ministrului Finanțelor privind scutirea impozitului pe profit pentru o perioadă de 5 ani a cooperativelor agricole

Ordinul ministrului Finanțelor (1157/2021) vine cu reglementari privind stabilirea criteriilor şi modalităţilor potrivit cărora membrii cooperatori şi cooperativele agricole beneficiază de scutiri.

 

Cooperativele agricole care produc și comercializează material genetic sau au activitate de creștere și de reproducție beneficiază de scutirea la plata impozitului pe profit indiferent de nivelul veniturilor pentru o perioadă de 5 ani.

Pentru celelalte cooperative agricole se acordă scutirea la impozitul pe profit pentru 5 ani cu condiția să nu depășească o cifră de afaceri netă de 10.000.000 euro.

Membrii cooperatori ce valorifică producția obținută către cooperativa agricolă beneficiază de scutirea la impozitul datorat bugetului local pentru clădirile și terenurile utilizate pentru producția valorificată.

Potrivit actului normativ cooperativele agricole evidențiază scutirea la impozitul pe profit în declarația trimestrială privind impozitul la bugetul de stat – Formular 100 și prin declarația anuală privind impozitul pe profit – Formular 101

Cooperativele ce intenționează să beneficieze de scutirea la impozitul pe profit au obligația să depună o "înștiințare" privind aplicarea scutirii sau încetarea scutirii la plata impozitului pe profit. Modelul este tipizat și adoptat prin prezentul ordin.

Termenul de depunere al înștiințării este:

Data de 31 martie inclusiv pentru anul în care se dorește aplicarea scutirii la impozitul pe profit pentru cooperativele agricole existente;

În 90 de zile de la înregistrarea la Registrul Comerțului pentru primul an la cooperativele nou înființate, iar ulterior până pe data de 31 martie al fiecărui an.

Actul normativ nu are vreo procedură tranzitorie pentru acele cooperative ce beneficiază de scutirea la impozitul pe profit în anul 2021 și nici nu se prevede vreo înștiințare pentru această situație. Deasemeni aduce și procedura justificativă privind scutirea la impozitul pe teren și pe clădiri pentru membrii cooperatori, cât și pentru cooperativa agricolă.