Ministerul Finanțelor a emis Ordinul pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

Potrivit acestor prevederi legale, TVA se rambursează cu efectuarea ulterioară a inspecției fiscale, cu excepția unor situații reglementate distinct, pe categorii de contribuabili.

Pentru contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, rambursarea TVA se acordă după efectuarea inspecției fiscale anticipate doar în următoarele situații:

-contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancţionate ca infracţiuni;

- organul fiscal central, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;

- pentru contribuabilul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare.

Pentru contribuabilii mici, rambursarea de TVA se acordă după efectuarea inspecției fiscale anticipate şi în următoarele situații:

- contribuabilul depune primul decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare;

- soldul sumei negative de TVA solicitată la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate într-o perioadă de 12 luni.

Aceste modificări sunt aplicabile începând cu 1 februarie 2022.

De asemenea, în ceea ce privește transmiterea documentelor prin SPV, ANAF informează contribuabilii că, de la 1 martie 2022, transmiterea oricăror documente de către persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, precum și de către persoanele fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent, se face doar electronic prin intermediul SPV-ului propriu. Pentru transmiterea acestor documente se seletează categoria Asistență și îndrumare de specialitate în domeniul fiscal”.