O.U.G. nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România

Societăţile comerciale care emit facturi electronice către alte companii (B2B) şi care optează pentru transmiterea acestora prin sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura sunt obligate să se înregistreze în Registrul operatorilor care utilizează acest sistem, denumit Registrul RO e-Factura.

 În ceea ce privește facturarea electronică, actul normativ O.U.G. nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, cuprinde următoarele acte normative secundare:
- Ordinul ministrului finanţelor nr. 1365/2021 pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi de primire şi descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relaţia B2G în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.
- Ordinul ministrului finanţelor nr. 1366/2021 pentru aprobarea Specificaţiilor tehnice şi de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice - RO_CIUS - şi a regulilor operaţionale specifice aplicabile la nivel naţional.
- Ordinul președintelui ANAF nr. 1713/2021 din 27 octombrie 2021 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, precum şi a modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (084) "Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura"
- Ordinul președintelui ANAF nr. 1831/2021 din 15 noiembrie 2021 pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea opţiunii de utilizare, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi a modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (083) "Opţiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura"

 
Utilizarea facturării electronice este opțională, existând următoarele excepții:
- Potrivit O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru produsele cu risc fiscal ridicat stabilite prin ordin al președintelui ANAF, comercializate în relația B2B (între operatori privați), furnizorii pot, în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2022 să transmită facturile în sistemul național de facturare electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura; începând cu 1 iulie 2022, furnizorii vor fi obligați să facă lucrul acesta.  În aplicare, a fost emis Ordinul președintelui ANAF nr. 12/2022 din 6 ianuarie 2022 privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relaţia B2B. Cele 5 categorii de produse cu risc fiscal ridicat sunt următoarele: 1. Legume, fructe, rădăcini şi tuberculi alimentari, alte plante comestibile. 2. Băuturi alcoolice. 3. Construcţii noi. 4. Produse minerale (apă minerală naturală, nisip şi pietriş). 5. Îmbrăcăminte şi încălţăminte.
- Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 131/2021 din 17 decembrie 2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, în cazul voucherelor de vacanţă emise pe orice tip de suport, unităţile afiliate (operatorii cu activitate de turism și agențiile de turism) sunt obligate, începând cu data de 1 aprilie 2022, să transmită în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura facturile emise titularilor voucherelor.